Phiên bản 2.1.4.1

auto-evony-esb-tkr-2.1.4.1
auto-evony-esb-tkr-2.1.4.1

Tải xuống ở đây

Người Viking

  1. Đã khắc phục sự cố khi chia sẻ viking
  2. Bây giờ bạn có thể chia sẻ vikings với AC trong tab cuộc biểu tình.

Tab quản trị viên

  1. Cải tiến để tải hồ sơ. Chủ yếu dành cho những người ở xa máy chủ của tôi.

Boss Finder

  1. Thực hiện một thay đổi hy vọng sẽ cho phép một số bạn chuyển sang trò chuyện liên minh.

Cảm ơn tất cả mọi người vì phản hồi của bạn, hãy tiếp tục phát triển! 😄