Máy Quét Boss (EIB-TKR)

Máy Quét BOSS (EIB-TKR) cung cấp tọa độ chính xác, cập nhật liên tục trang thái. Dễ dàng sử dụng và hoạt động trên tất cả các trình duyệt website. PC hoặc Điện thoại điều sử dụng được. Tiện dễ dàng đăng nhập nếu nhiều người sử dụng.

ĐĂNG KÝ NGAY

NÓ LÀM ĐƯỢC GÌ ?

 • Đưa ra tọa độ BOSS theo bộ lọc nhanh chóng và cập nhật liên tục.
 • Đưa ra tọa độ Mỏ tài nguyên theo bộ lọc với trạng thái miễn phí hoặc bị chiếm đóng.
 • Đưa ra tọa độ Di tích và Kiêm tự tháp theo bộ lọc với trạng thái miễn phí hoặc bị chiếm đóng.
 • Đưa ra tọa độ Man di theo bộ lọc với trạng thái miễn phí hoặc bị chiếm đóng.
 • SVS dễ dàng với máy quét tòa nhà không bóng theo cấp độ và sức mạnh. Dễ dàng lấy tọa độ và tấn công.
 • Máy quét SUB (TP Phụ) rất dễ dàng cho người chơi mới tìm sub vàng. Dễ dàng cướp sub cho các cuộc chiến liên minh.
 • Đặc biệt hiện tại Máy Quét kết hợp API với Bot ESB. Hoàn toàn lấy tọa độ và tự động tấn công boss.

BẢNG GIÁ MÁY QUÉT EIB-TKR

MÁY QUÉT BOSS

300k / tháng

 • Quét tọa độ BOSS
 • Quét tọa độ Mỏ RSS
 • Di tích và Kim tự tháp
 • Barbarians Bắc cực
 • Thành phố phụ thuộc
 • Không SVS (Người chơi)
 • Không Trạng Thái
 • Không API ESB
LIÊN HỆ NGAY

QUÉT BOSS VÀ SVS

600k / tháng

 • Quét tọa độ BOSS
 • Quét tọa độ Mỏ RSS
 • Di tích và Kim tự tháp
 • Barbarians Bắc cực
 • Thành phố phụ thuộc
 • SVS (Người chơi)
 • Trạng Thái
 • Không API ESB
LIÊN HỆ NGAY

FULL VÀ API

750k / tháng

 • Quét tọa độ BOSS
 • Quét tọa độ Mỏ RSS
 • Di tích và Kim tự tháp
 • Barbarians Bắc cực
 • Thành phố phụ thuộc
 • SVS (Người chơi)
 • Trạng Thái
 • API ESB
LIÊN HỆ NGAY