Cập Nhật Auto Evony ESB-TKR Phiên Bản 2.2.6.8

Các thay đổi đối với tính năng chung của trợ lý

Cuộc biểu tình, Làm ruộng, Người dọn dẹp tự động, Kẻ giết quái vật

  1. Sẽ hoạt động như trước, hiện tại bot không sử dụng trợ lý tướng. Nó sẽ chọn ra những tướng hàng đầu / những tướng tìm kiếm như trước đây.
  2. Cập nhật mức năng lượng cho các năm

Tile Search & Boss Finder

  1. Đã cố định điểm kéo và giờ đây cũng có thể đọc chính xác các mức ô xếp