Phiên bản 2.1.1.4
Sau khi nhận được một số phản hồi, tôi nhận ra rằng việc chọn độ phân giải không trực quan, vì vậy bây giờ bot sẽ phát hiện độ phân giải cho bạn, không cần phải chọn nó nữa.

Tải xuống ở đây

  1. Khởi động lại bot để nhận bản cập nhật hoặc cài đặt thủ công tại đây:
  1. Độ phân giải hiện được tự động phát hiện, vì vậy bạn không cần phải chọn độ phân giải này nữa. Điều này có nghĩa là bạn có thể chạy 396p và 540p cùng một lúc.
  2. Bắt đầu từ bản cập nhật tiếp theo trở đi (không phải bản cập nhật này) – hồ sơ của bạn sẽ tự động chuyển nếu có.
  3. Điều chỉnh để tự động thiết lập đọc văn bản 540p

Boss Finder

  1. Tất cả các cấp độ Hydra hiện có thể được quét trong AC
  2. Cải tiến đối với đọc văn bản ac của công cụ tìm ông chủ

Đừng quên chuyển hồ sơ của bạn theo cách thủ công. Từ bản cập nhật này trở đi, hồ sơ của bạn sẽ tự động chuyển nếu có.