Phiên bản 2.1.1.5 – KHỞI ĐỘNG MÁY TÍNH CỦA BẠN ĐẦU TIÊN TRƯỚC KHI CẬP NHẬT !!!
Đã thêm viking để tự động setter và viking sinh sản cố định

Tải xuống ở đây

Nếu bạn chưa khởi động lại kể từ khi cài đặt 2.1.1.4, hãy khởi động lại PC của bạn. Sau đó, khởi động lại bot để nhận bản cập nhật hoặc thực hiện cài đặt thủ công tại đây:

Tại sao tôi phải khởi động lại PC của mình?
Tôi đã thực hiện các thay đổi đối với trình cập nhật tự động trong 2.1.1.4, việc này yêu cầu khởi động lại PC để có hiệu lực. Miễn là mọi thứ diễn ra suôn sẻ, bạn sẽ không cần phải làm điều này một lần nữa.

Giao diện người dùng

  1. Giao diện người dùng chính sẽ không chặn màn hình nữa, vì vậy bạn có thể thu nhỏ nó khi thực hiện thanh toán hoặc bất cứ điều gì khác.

Auto Setter

  1. Bây giờ có thể tự động đặt viking

Boss Finder

  1. Bây giờ sẽ quét vikings trong AC
  2. Điều này không quét viking trong bản đồ thế giới, sẽ bổ sung một cái gì đó cho viking sau này.
  3. Cải thiện khả năng tìm kiếm hydra / phù thủy trong 540p

Bạn có thể phải chạy với tư cách quản trị viên sau khi cập nhật ban đầu