Hướng dẫn Collective for BOSS

Giới thiệu

Collective là một cách tuyệt vời để chia sẻ thông tin giữa những người dùng bot khác và nhiều máy tính. Ví dụ: nếu bạn đã chạy bot trên hai máy tính, bạn có thể chia sẻ thông tin giữa hai máy, chẳng hạn như các ông chủ.

Điều này có nghĩa là bạn có thể nhờ những người khác giúp bạn trong việc tìm kiếm các ông chủ, để bạn có thể sử dụng Auto-Setter hiệu quả hơn nhiều! Luôn cảm thấy hứng thú với sếp bằng cách mọi người cùng đóng góp cho tập thể.

Đảm bảo bật “gửi đến tập thể” trong trình cài đặt tự động và trình tìm ông chủ!

Hãy nhớ rằng, tập thể là nỗ lực của cả đội! Vấn đề là nhờ những người khác đóng góp hỗ trợ – hoặc nếu bạn sử dụng bot trên nhiều máy để họ có thể giao tiếp với nhau!

Cách sử dụng

Làm theo các bước dưới đây để hiểu và tận dụng lợi thế của tập thể

image 2 Auto Evony - Bot Evony - Evony Smart Bot - ESB TKR - The King's Return
image 3 Auto Evony - Bot Evony - Evony Smart Bot - ESB TKR - The King's Return
  1. Danh sách key đã được tạo.
  2. Đây là nút tạo key ngẫu nhiên.
  3. Nút tạo key theo ý muốn để tránh nhầm lẫn giữa các key. Bất kỳ người dùng nào nhập cùng khóa với bạn sẽ được chia sẻ sếp của họ cho tập thể của bạn. Sau đó, cả hai bạn có thể kéo những con trùm đó bằng cách sử dụng auto setter. Điều này giúp tăng hiệu quả vì những người khác mà bạn biết có thể giúp bạn phát hiện ra sếp!