Cài đặt tab quản trị

Giới thiệu

Tab Quản trị là một cách TUYỆT VỜI để lưu TẤT CẢ các tab của bạn và các cài đặt trong mỗi tab, bao gồm cả hồ sơ và số cổng của chúng! Sử dụng chế độ này để giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian và tránh mất thời gian nhập lại số cổng và cấu hình!

Cài đặt tab Admin

Kiểm tra ảnh sau đây với đánh số và mô tả theo từng số bên dưới.

tab admin 1 Auto Evony - Bot Evony - Evony Smart Bot - ESB TKR - The King's Return
 1. Đi tới Tab quản trị ở trên để truy cập Bảng điều khiển tab quản trị.

 1. Các tab hiện tại:
  • Tại đây, bạn có thể thấy các tab bạn đã mở trong trình đơn thả xuống. Bạn có thể xóa một tab cụ thể hoặc xóa tất cả các tab. Điều này rất hữu ích trong trường hợp có thứ gì đó bị kẹt.
 2. Tải hồ sơ:
  • Một tính năng rất hữu ích để tải lại tất cả các tab của bạn với cài đặt hồ sơ đã lưu của bạn trong đó. Tiết kiệm cho bạn rất nhiều thời gian!
 3. Bắt đầu tất cả các tab:
  • Dễ dàng bắt đầu tất cả các tab bạn đã mở.
 4. Dừng tất cả các tab:
  • Dừng tất cả các tab cùng một lúc.
 5. Xóa hồ sơ:
  • Xóa hồ sơ đã chọn.
 6. Thời gian delay(giây)
  • Là thời gian ở dừng lại sau khi thực hiện thao tác và bắt đầu thao tác mới.
 7. Ngôn Ngữ
  • Có thể lựa chọn ngôn ngữ Việt Nam và English
 8. Kết Nối IP và Enable Proxy
  • Đây là một chức năng mới để hay đổi IP của bạn khi đăng nhập evony nó giúp bạn tránh quét của Evony khi sử dụng nhiều tài khoản trên một IP.
 9. Resolution
  • Nó là chức năng thay đổi cấu hình để phù hợp với cấu hình giả lập. Hiện có 2 cấu hình 396×704 và 1080×1920.
 10. Cấu hình tab hiện tại:
  • Điều này KHÁC BIỆT với hồ sơ trong tab hồ sơ. Đây là một hồ sơ gốc chứa tất cả các tab và hồ sơ tab trong hồ sơ này.
 11. Tạo hồ sơ mới:
  • Tạo Hồ sơ để lưu tất cả cấu hình tab game đang hoạt động.
 12. Lưu lại:
  • Sử dụng điều này để lưu tất cả các tab và cài đặt của chúng trong hồ sơ đã chọn hiện tại.

Giải thích sâu hơn

Hy vọng rằng lời giải thích này sẽ giúp bạn xoay quanh ý tưởng.

Tính năng Tab Lưu:

Tính năng tab lưu hoạt động như sau:

 1. Mở tất cả các tab và đặt cấu hình từng tab và số cổng cũng như các cài đặt thích hợp mà bạn muốn.
 2. Chỉ hồ sơ, Farming, Boss Finder, Chế độ, Số lượng đặt trước và Số cổng được lưu.
 3. Chuyển đến tab quản trị và nhấp vào “Lưu” và nó sẽ lưu các hồ sơ này
 4. Sau đó, bạn có thể chọn “Tải hồ sơ” bất kỳ lúc nào sẽ dừng mọi tab hiện có và đóng chúng lại, đồng thời tải lại tất cả các tab trong hồ sơ đó.
 5. Sau đó, bạn có thể nhấp vào “Bắt đầu tất cả các tab” để khởi động dễ dàng.

Tính năng Bắt đầu Tất cả các Tab:

Tính năng bắt đầu tất cả tab hoạt động như sau:

 1. Nó sẽ dừng tất cả các tab đang chạy hiện tại.
 2. Sau đó, nó sẽ bắt đầu sao lưu chúng.
 3. Lưu ý rằng đôi khi một tab có thể mất nhiều thời gian hơn để dừng.
  • Bạn có thể giải quyết vấn đề này bằng cách chỉ cần tải lại hồ sơ của riêng mình, thao tác này sẽ xóa tất cả các tab hiện có và sau đó chạy tính năng bắt đầu.

Tính năng dừng tất cả các tab:

Tính năng dừng tất cả tab hoạt động như sau:

 1. Nó sẽ dừng tất cả các tab đang chạy hiện tại.
 2. Đôi khi một tab có thể mất nhiều thời gian hơn để dừng. Nếu bạn có hồ sơ, bạn có thể chỉ cần tải lại hồ sơ và nó sẽ dừng tất cả các tab và xóa chúng. Điều này sẽ nhanh hơn nhiều để dừng lại và bắt đầu.

Xóa một tab cụ thể:

Tính năng “Xóa tab” hoạt động như sau:

 • Đôi khi bạn có một tab có thể bị kẹt. Bạn có thể xóa tab cụ thể đó khỏi menu thả xuống “Tab hiện tại”.

Tạo tính năng hồ sơ:

Tính năng “Tạo hồ sơ mới” hoạt động như sau:

 1. Bạn có thể tạo một cấu hình mới và đặt nó làm mặc định nếu bạn muốn cấu hình tab này là thứ đầu tiên bạn nhìn thấy khi mở công cụ.
 2. Bạn có thể tạo nhiều cấu hình cho các thiết lập khác nhau của mình.

Xóa tính năng hồ sơ:

Tính năng “Xóa hồ sơ” hoạt động như sau:

 1. Bạn không thể xóa hồ sơ duy nhất của mình.
 2. Bạn có thể xóa một hồ sơ mà sau đó sẽ không thể tải được nữa vì nó đã bị xóa.

Sử dụng Cấu hình tab:

Hồ sơ cho Tab quản trị là một cách thuận tiện để tải và khởi động bot của bạn một cách nhanh chóng. Ví dụ: khi khởi động lại máy tính, bạn sẽ không cần nhập lại số cổng và cấu hình của mình.

Nhiều Cấu hình có thể được sử dụng cho nhiều thiết lập. Ví dụ: Một số ngày, bạn có thể chạy 5 phiên bản, 7 phiên bản còn lại hoặc bạn có thể quyết định tách bot giữa nhiều cửa sổ với các thiết lập khác nhau.

Đây là hình ảnh của một thiết lập để làm rõ:

AkyDbgzEhah LrFvsvDuBisi0yx8W91ewjoM11jQzjOKptLRvS5QyvdbZKLZbtA6ejVj4xRVGa236ywf5NIN s ENPIv2ULJzEEgk0P48aGHufDkUlzOV4f1aKJ1 wEDeQ Auto Evony - Bot Evony - Evony Smart Bot - ESB TKR - The King's Return