Hướng Dẫn Join Rallies

Giới thiệu

Chế độ tham gia cuộc biểu tình là một chế độ phổ biến sẽ tham gia các cuộc biểu tình cho bạn dựa trên các điều kiện nhất định mà bạn áp dụng, chẳng hạn như ông chủ nào bạn không muốn tham gia, cấp độ của viking hoặc trùm sự kiện, v.v. Đây là một tính năng rất hữu ích cho bạn phát triển cá nhân!

Cách sử dụng

Hãy làm theo các bước dưới đây để hiểu và tận dụng chế độ này.

image 9 Auto Evony - Bot Evony - Evony Smart Bot - ESB TKR - The King's Return
 1. Chế độ hoạt động
  • Đảm bảo chọn Chế độ “Tham gia các cuộc biểu tình” như được gắn nhãn trong ảnh trên.
 2. Cổng giả lập
  • Nhập cổng giả lập để kết nối giữa bot và giả lập
 3. Thời gian đăng nhập lại
  • Đôi khi bạn muốn kiểm tra xem tài khoản của mình đang hoạt động như thế nào hoặc nói chuyện với các đồng minh trong liên minh của mình. Bộ hẹn giờ này sẽ tạm dừng bot trong X phút và cho phép bạn chơi trong thời gian này. Sau đó nó sẽ khởi động bạn và bot sẽ tiếp tục. Rất hữu ích, chủ yếu vào tài khoản chính để đăng ký!
 4. Danh sách cổng giả lập
  • Danh sách Port của giả lập. Nó được BOT quét những giả lập sẳn.
  • Bạn có thể nhấn nút làm mới để cập nhật lại danh sách port.
 5. Thông tin thời gian hoạt động
  • Hiện thị thời gian và các hoạt động BOT đã làm.
 6. Nút bắt đầu hoặc dừng lại.
  • Nút bắt đầu để BOT hoạt động hoặc Dừng lại BOT để thay đổi thiết lập.
image 10 Auto Evony - Bot Evony - Evony Smart Bot - ESB TKR - The King's Return

1. Tránh BOSS

 • Chọn một số ông chủ mà bạn muốn tránh. Bạn có thể chọn cấp độ của người Viking và tất cả các loại trùm sự kiện!
 • Power Start và Power End có sức mạnh tính bằng triệu. Điều đó có nghĩa là sức mạnh viking mà bạn muốn tránh. 0-999 có nghĩa là bạn không muốn tham gia Vikings với sức mạnh từ 0 triệu đến 999 triệu. Nếu bạn muốn tham gia tất cả các vikings, chỉ cần bỏ chọn mục này!

2. Preset Rotation Settings:

image 11 Auto Evony - Bot Evony - Evony Smart Bot - ESB TKR - The King's Return
 1. Use Preset:
  • Bạn có thể chọn ở đây những cài đặt trước mà bạn muốn bot sử dụng hoặc xoay vòng.
  • Nếu không có cài đặt trước nào được chọn, nó sẽ không tham gia các cuộc biểu tình.
 2. Skip Preset if no Main General
  • Bạn có thể lựa chọn bỏ qua cài đặt trước nếu tướng chính trong cài đặt trước không có.
 3. One Troop Only:
  • Điều này sẽ thiết lập lại cài đặt trước và chọn đội quân số 1.
  • Nếu không được chọn, nó sẽ gửi hành quân đầy đủ cài sẵn.

3. Consume Stamina:

 • Chọn mục này để tiêu hao sức chịu đựng. Nó sẽ nâng tối đa sức chịu đựng của bạn lên tới 9.999.

4. Use only 1 Stam:

 • Khi tham gia biểu tình sẽ chỉ sử dụng một x100 hoặc một x50. Hết sẽ tiếp tục mở một cái khác. Bạn PHẢI chọn tùy chọn 3 để tiêu hao sức chịu đựng.

5. Check Double Rally

 • Điều này chủ yếu dành cho những người dùng có nút tham gia không cập nhật do sự cố lag gần đây.
 • Giải pháp dành cho người dùng đang gặp phải tình trạng tăng giá 24H.

6. Rally Iterations:

 • Đây là số lần lặp lại mà bot bỏ ra để tìm kiếm các cuộc biểu tình để tham gia vào menu cuộc biểu tình.

7. Use List General:

 • Điều này sẽ sử dụng tướng hàng đầu trong danh sách hoặc cố gắng tìm danh sách các tướng bạn đã chọn khi tham gia các cuộc biểu tình; nếu cài đặt trước của bạn có đầu ra chung, nó sẽ làm điều đó.
image 12 Auto Evony - Bot Evony - Evony Smart Bot - ESB TKR - The King's Return
 1. Lựa chọn tướng
  • Bây giờ bạn có thể chọn danh sách các tướng mà bạn muốn tìm kiếm khi tướng đó không có sẵn trong cài đặt trước của bạn.
  • Sử dụng tướng hàng đầu : chọn tướng đầu tiên theo sắp xếp sức mạnh.
  • Tìm tướng : tìm kiếm tướng cần tìm theo danh sách chọn sẳn ở (5).
 2. Override
  • Điều này có khả năng ghi đè tướng trong cuộc hành quân mặc định hoặc mặc định của bạn để bạn có thể tìm kiếm các tướng khác.
 3. General Category
  • Bây giờ bạn có thể lọc theo danh mục (TẤT CẢ, Phát triển, Quân sự, v.v.)
  • Bây giờ bạn cũng có thể lọc theo mục yêu thích hoặc không hoạt động.
 4. Skip if no suitable general searched
  • Điều này sẽ bỏ qua trùm nếu không có tướng phù hợp dựa trên cài đặt của bạn.
 5. Danh sách tướng
  • Tên các tướng để thiết lập tham gia rally boss
  • Có thể kéo tên tướng sang Tướng chính để tìm tướng chính.
  • Có thể kéo tên tướng sang Tướng Tránh để không chọn tướng đó tham gia rally.
  • Có thể kéo tên tướng sang Tướng Phụ để tìm tướng phụ.
 6. Swipe Attempts
  • Đây là số lần nó sẽ vuốt xuống để thử tìm vị tướng mà bạn đã liệt kê.
  • Take note, if you got a ton of generals, you need to increase the swipe amount, then again that will take even longer to join a rally.
 7. Thiết lập tướng phụ
  • Thiết lập tướng phụ giống thiết lập tướng chính.

8. Rally Options:

 • Accurate: Cách tham gia các cuộc biểu tình thông thường sẽ đọc thời gian và các ông chủ. Điều này cũng giống như trước đây và theo cách truyền thống vẫn luôn được thực hiện.
 • Fast: Một phiên bản ngu ngốc. Nó sẽ không quan tâm đến thời gian mà vẫn sẽ đi theo những tên trùm trốn tránh. Tuy nhiên, nó sẽ chỉ tham gia các cuộc biểu tình của quái vật trùm và sẽ không tham gia các cuộc biểu tình pvp. Tất cả các cài đặt tập hợp khác đều được áp dụng.
 • Join by ac: Tham gia từ liên minh chat. Nếu ai đó rally và chia sẽ nó lên liên minh chat.

Hướng Dẫn Thiết Lập Profile

2 thoughts on “Hướng Dẫn Tham Gia Cuộc Biều Tình Boss

Comments are closed.