Hướng Dẫn Farming

Giới thiệu

Chế độ Canh tác là một chế độ sẽ tự động trang trại cho bạn dựa trên Cài đặt Canh tác của bạn. Một tính năng hữu ích khác cho sự phát triển cá nhân của bạn!

Cách sử dụng

Hãy làm theo các bước dưới đây để hiểu và tận dụng chế độ này.

farming 1 Auto Evony - Bot Evony - Evony Smart Bot - ESB TKR - The King's Return

Điều kiện tiên quyết

Bạn PHẢI thu nhỏ bản đồ trong trò chơi. Bạn có thể thực hiện việc này bằng CTRL + MOUSE WHEEL trên máy tính hoặc sử dụng F3 trên MEmu. Đảm bảo trò chơi của bạn không ở chế độ toàn màn hình để thực hiện việc này, nếu không, tính năng thu phóng sẽ không hoạt động. Đôi khi bạn có thể cần phải khởi động lại trình mô phỏng của mình để tính năng thu phóng hoạt động.

farming 2 Auto Evony - Bot Evony - Evony Smart Bot - ESB TKR - The King's Return
 1. Mức độ Ngói:
  Bạn có thể chọn mức độ ô mà bạn muốn gửi.
 2. Các loại gạch:
  Bạn có thể chọn loại gạch mà bạn muốn gửi đến.
 3. Sử dụng tướng mặc định:
  Nếu bạn chọn cài đặt này, Evony Default March sẽ được gửi. Nếu không, giá trị đặt trước đầu tiên của bạn sẽ được gửi. Ngoài ra, vị tướng hàng đầu trong danh sách của bạn sẽ được chọn nếu một vị tướng không có mặt.
 4. Gửi mỏ xong chuyển sang tìm boss
 5. Send to collective
  Bạn có thể chia sẽ những mỏ tài nguyên vừa tìm được cho người khác qua kết nối tập thể.
 6. Search Tiles after sending
  • Dùng để tìm kiếm và lưu lại các mỏ tài nguyên sau khi gửi tất cả line quân đôi.

Ghi chú bổ sung:
Tìm kiếm gạch lát nền cần có thời gian, vì vậy đừng căng thẳng về nó. Hãy để nó làm việc của nó. Nó hoạt động tốt.

Comments are closed.