Hướng Dẫn Boss Finder

Giới thiệu

Boss Finder Mode là một chế độ phổ biến khác giúp phát hiện các con trùm. Bạn càng chạy điều này, bạn càng có thể phát hiện ra nhiều trùm hơn cho bạn và liên minh của bạn! Tất cả các ông chủ được chia sẻ cho Trò chuyện Liên minh.

Cách sử dụng

Hãy làm theo các bước dưới đây để hiểu và tận dụng chế độ này.

image 10 Auto Evony - Bot Evony - Evony Smart Bot - ESB TKR - The King's Return

Điều kiện tiên quyết

Bạn PHẢI thu nhỏ bản đồ trong trò chơi. Bạn có thể thực hiện việc này bằng CTRL + MOUSE WHEEL trên máy tính hoặc sử dụng F3 trên MEmu. Đảm bảo trò chơi của bạn không ở chế độ toàn màn hình để thực hiện việc này, nếu không, tính năng thu phóng sẽ không hoạt động. Đôi khi bạn có thể cần phải khởi động lại trình mô phỏng của mình để tính năng thu phóng hoạt động.

 1. Chế độ tìm ông chủ:
  Chọn Chế độ tìm ông chủ tại đây
 2. Cài đặt Boss Finder:
  Bạn phải chuyển đến tab Cài đặt Trình tìm kiếm Trùm và chọn một số Trùm mà bạn muốn tìm!
image 11 Auto Evony - Bot Evony - Evony Smart Bot - ESB TKR - The King's Return
 1. Boss cần tìm:
  Chọn những ông chủ bạn muốn tìm.
 2. Sử dụng và tự động đặt boss:
 3. Gửi cho tập thể:
  1. Bạn có thể chia sẽ những boss vừa tìm được cho người khác qua kết nối tập thể.
 4. Đọc trò chuyện liên minh
  • Đọc trò chuyện liên minh để lấy liên kết boss được mọi người chia sẽ trên đó và tự thiết lập tấn công.
 5. Tọa độ để bắt đầu tìm kiếm.
 6. Quét danh sách người Viking (sắp có)
  • Tự động thiết lập tấn công theo danh sách viking yêu cầu trợ giúp trong sự kiện viking.
 7. Chia sẽ vị trí boss tìm được qua thì thầm gần nhất.
 8. Số lần kéo chat của đọc trò chuyện liên minh.

Nếu bạn muốn chia sẽ tòa độ boss trên bản đồ tìm được lên liên minh thì bạn không nên tích vào :

image 12 Auto Evony - Bot Evony - Evony Smart Bot - ESB TKR - The King's Return
Ngoại trừ tọa độ

Nếu bạn muốn tìm boss để chia sẽ cho tài khoản tấn công hoặc gửi tập thể có 2 cách sau :

image 14 Auto Evony - Bot Evony - Evony Smart Bot - ESB TKR - The King's Return
Cách tìm kiếm trên bản đồ.
image 15 Auto Evony - Bot Evony - Evony Smart Bot - ESB TKR - The King's Return
Cách đọc chat liên minh chia sẽ tọa độ của người khác gửi lên.

Tận dụng lợi thế của Chế độ tìm ông chủ

Để phát hiện nhiều trùm hơn, bạn phải chạy nhiều tài khoản bằng chế độ này và rải chúng khoảng 100 km xung quanh tổ của bạn. Bạn càng có nhiều tài khoản đang chạy chế độ này, thì càng có nhiều ông chủ được phát hiện!

7 thoughts on “Hướng Dẫn Tìm Kiếm Boss

 1. Adeel says:

  Hi,
  I am interested in this feature and wanna use trial so that I’ll evaluate it for the premium version. What’s the way to get it a trial version?

 2. Marc says:

  Adèle dit :
  Bonjour,
  je suis intéressé par cette fonctionnalité et je souhaite utiliser la version d’évaluation afin de l’évaluer pour la version premium. Quel est le moyen d’obtenir une version d’essai ?

Comments are closed.