Cập Nhật Auto Evony ESB-TKR Phiên Bản 2.2.0.0

Sửa một số lỗi

Tải xuống ở đây
Khởi động lại ứng dụng bot để nhận bản cập nhật hoặc tải xuống tại đây:

Trình cập nhật tự động

  1. Đã thực hiện các cải tiến cho trình cập nhật tự động, bạn sẽ cần khởi động lại PC của mình sau khi cập nhật.

Khác

  1. Sản xuất vật chất cố định theo văn hóa Nga
  2. Đọc công suất cố định cho golem cấp 3
  3. Đã sửa lỗi vuốt trong thành phố trong 396p
  4. Theodora được thêm vào danh sách chung

2.2.0.0
Đã sửa lỗi nổi bọt trên các tài khoản chưa bao giờ nổi bọt trước đây.

Cảm ơn bạn và chúc mọi người một tuần tốt lành