tham gia các cuộc biểu tình

  1. Bây giờ bạn có thể chọn giá trị đặt sẵn nào để xoay với
  2. Bạn có thể chọn gửi 1 quân hoặc hành quân toàn bộ
  3. Bạn có thể chọn bỏ qua cài đặt trước nếu không có cài đặt chung

Gửi hoa

  1. Bây giờ bạn có thể chọn gửi hoa trong tab hồ sơ.

tập thể

  1. Bây giờ bạn có thể sao chép hàng đợi ưu tiên của mình để chia sẻ với người khác!
  2. Chỉ cần sao chép văn bản hàng đợi ưu tiên ở bên trái và dán vào vùng văn bản chung khác và áp dụng văn bản để chia sẻ quyền ưu tiên!

Quán quân

  1. Đã sửa lỗi nếu tướng ở cấp độ tối đa thì sẽ gặp khó khăn khi gửi quà

người gửi thư

  1. Đã thêm tùy chọn để gửi tăng tốc!

ESB Bây giờ có thể bắt đầu thông qua Dòng lệnh

  1. Bây giờ bạn có thể bắt đầu thông qua dòng lệnh và tự động hóa quá trình khởi động. Xem hướng dẫn tại đây: