** Auto Evony Phiên bản 2.1.2.7 **

Bao gồm ông chủ sự kiện mới, một số thay đổi về giao diện người dùng và những thứ khác.

Tải xuống ở đây

Một số cải tiến

Auto Setter

  1. Bây giờ bạn có thể đặt các cấp độ riêng biệt cho trùm sự kiện, ymirs và cerberus.

Tập hợp

  1. Bây giờ bạn có thể tránh các hydras cao cấp và huyền thoại
  2. Tránh ifrit cố định
  3. Warlords cố định
  4. Cải tiến để sinh sản viking

Tập thể

  1. Trong tab Collective, bây giờ bạn có thể xem hàng đợi, bạn cũng có thể xóa nó.
  2. Tôi đã thực hiện các thay đổi đối với máy chủ chung để lưu khóa, để sau này nếu tôi cần khởi động lại, bạn sẽ không phải tạo khóa mới.

Hồ sơ

  1. Proxy sẽ bị xóa nếu bạn bỏ chọn “bật proxy” và bạn chạy nó sau đó.
  2. Giờ nghỉ giải lao hiện được ngẫu nhiên hóa và sẽ tắt vào một thời điểm nào đó vào khoảng thời gian bạn chỉ định

Cảm ơn tất cả mọi người, hãy cho tôi biết nếu bạn có vấn đề.