Bản cập nhật mới, bạn cần cập nhật, một số thay đổi máy chủ mới đang diễn ra và tôi sẽ tắt máy chủ cũ sau 7 ngày nữa để có thời gian cho bạn chuyển sang máy chủ mới.
Phiên bản 2.1.4.5

Làm lại chợ đen 🙂

Chợ đen

Bây giờ bạn có thể chọn nhiều mặt hàng hơn và nó sẽ mua nhiều mặt hàng cùng loại nếu chúng xuất hiện, không giống như trước đây. Ngoài ra, bạn chọn nhiều mục hơn = bot phải nỗ lực nhiều hơn. Vì vậy, chỉ chọn những gì bạn muốn hoặc chọn những gì bạn biết thị trường của mình có, ví dụ: chúng tôi biết không có tài nguyên vàng trong thị trường 35, vì vậy đừng chọn thứ đó.

Boss Finder

  1. Cải thiện tìm kiếm golem.

Khác

  1. vấn đề cập nhật được khắc phục trong trường hợp bạn quyết định không có bất kỳ cấu hình mặc định nào, một cấu hình ngẫu nhiên sẽ được chọn.

Cảm ơn bạn và có một năm mới hạnh phúc! Nói với tôi nếu bạn có bất cứ vấn đề nào.