Phiên bản 2.0.9.9 (CHỈ GIẢI QUYẾT 396×704)

Điều này chỉ chứa các bản sửa lỗi cho độ phân giải mới.

Tải xuống ở đây

Phiên bản Bluestacks đang được hoàn thiện, đừng lo lắng! Cuối tuần này! Tôi đang làm việc chăm chỉ về nó.

Chế độ Farming / Boss Finder / Monster Killer

  1. Sẽ không còn bị mắc kẹt tại trung tâm sự kiện.
  2. Làm nông có thể đọc lượng tải đúng hơn
  3. Tất cả các chế độ này sẽ không còn nhấp vào các ô không nghi ngờ, v.v.
  4. Cải thiện tính năng kéo cho các ô xếp

Chế độ tập hợp

  1. Cải thiện chỉ số sức mạnh cho viking
  2. Thời gian sinh sản của Viking thay đổi từ 30 phút thành 20 phút.

Lưu ý: 1080p trong tab quản trị chỉ là trình giữ chỗ, đây chỉ là 396p.

Bản cập nhật tiếp theo sẽ là Chủ nhật tuần này với một tùy chọn độ phân giải mới.