Phiên bản ESB-TKR

Đây là phiên bản mới nhất của công cụ này.

Yêu cầu máy tính

Máy tính Windows
Ít nhất 4 GB RAM (nếu ít hơn, máy tính của bạn quá chậm)
Bộ xử lý có ít nhất 4 lõi và tốc độ 2.0 GHz trở lên.
Máy tính của bạn là 64 bit!
Một GPU tốt. Đồ họa tích hợp Intel sẽ KHÔNG hoạt động (nghiêm túc)!
Nếu bạn đáp ứng các yêu cầu này, vui lòng tiếp tục với bước đầu tiên.

Bước 1: Tải xuống Bot Installer và thực hiện quá trình cài đặt.

image 2 Auto Evony - Bot Evony - Evony Smart Bot - ESB TKR - The King's Return

Bạn có thể phải nhấp vào “Thông tin khác” sau khi nhấp đúp vào trình cài đặt để chạy nó.
Đảm bảo chọn “Tạo lối tắt” để bạn có thể dễ dàng tìm thấy nó trên màn hình.
Đi qua quá trình cài đặt. Có thể mất 10-30 phút tùy thuộc vào tốc độ máy tính của bạn.
Sau khi hoàn tất, đừng lo lắng về việc bot không khởi động ban đầu sau khi cài đặt.
Chuyển đến màn hình nơi bạn đã tạo lối tắt và tìm ứng dụng “ESB-TKR”. Nhấp đúp vào đó và bạn sẽ đến màn hình đăng nhập.
Bảo mật Windows CÓ THỂ lấy tệp. Đi tới bảo mật windows và cho phép và khôi phục tệp trong lịch sử mối đe dọa.

Vui lòng thực hiện cài đặt mới nếu bạn đang cập nhật / cài đặt lại, hãy làm theo các hướng dẫn sau:

Để thực hiện một cài đặt mới:

  1. Mở trình quản lý tác vụ, tìm kiếm adb.exe – nếu nó tồn tại, hãy kết thúc tác vụ đó.
  2. Mở thư mục ESB-TKR – tìm tệp có tên là unis00 – đây là trình gỡ cài đặt. Chạy nó để gỡ cài đặt bot.
  3. Cài đặt phiên bản mới, cài đặt nó ở vị trí CÙNG.

Để lưu hồ sơ của bạn (Chỉ áp dụng nếu bạn đang cài đặt lại và bạn muốn lưu hồ sơ của mình VÀ tôi nói bạn có thể làm như vậy (đôi khi tôi thực hiện các thay đổi đối với tệp này yêu cầu bản sao mới))

Bước 2: Liên hệ với Admin để lấy tài khoản đăng nhập.

Liên Hệ :

Liên Hệ : https://auto.evonyvn.com/contacts
Inbox : https://m.me/evonyvietnam
Link Tải : https://auto.evonyvn.com/

Comments are closed.