Nếu bạn gặp lỗi này hoặc thông báo này

image 11 Auto Evony - Bot Evony - Evony Smart Bot - ESB TKR - The King's Return

Bước 1 : Click chuột phải trên thanh công cụ hoặc nhấn tổ hợp phím (Ctrl + Shift + Esc) Mở Task Manager lên.

image 12 Auto Evony - Bot Evony - Evony Smart Bot - ESB TKR - The King's Return

Bước 2 : Tìm tên adb.exe sau đó nhân nút End task

image 13 Auto Evony - Bot Evony - Evony Smart Bot - ESB TKR - The King's Return

Bước 3 : Bấm Try again. Nếu không có try again bấm back rồi install

image 15 Auto Evony - Bot Evony - Evony Smart Bot - ESB TKR - The King's Return

Cài đặt bình thường.

Chúc bạn thành công !