Cách sử dụng

Hãy làm theo các bước dưới đây để hiểu và tận dụng chế độ này.

 1. Cách thức:
 2. Đảm bảo chọn Chế độ “Huấn luyện quân đội” như được gắn nhãn trong ảnh bên dưới..
image Auto Evony - Bot Evony - Evony Smart Bot - ESB TKR - The King's Return

2. Cài đặt huấn luyện quân đội::

 1. Bạn phải vào tab Cài đặt huấn luyện quân đội để điều chỉnh cài đặt.
image 1 Auto Evony - Bot Evony - Evony Smart Bot - ESB TKR - The King's Return
 1. Troop Train Type:
 • Chọn loại quân bạn muốn huấn luyện
 1. Troop Tier Type:
 • Chọn Cấp quân bạn muốn huấn luyện.
 1. Total Times to Train:
 2. Add Tier
 • Số lần bot sẽ huấn luyện đội quân bạn đã chọn.
 1. Add Tier
 • Thêm loại cấp độ quân đội huấn luyện.

3. Trong game di chuyển màn hình đến vị trí nhà quân đội cần huấn luyện.

 • Ví dụ : Huấn luyện ngựa. Cần di chuyển đến chuồng ngựa.
 • Ví dụ : Huấn luyện viễn. Cần di chuyển đến trại cung thủ.
image 2 Auto Evony - Bot Evony - Evony Smart Bot - ESB TKR - The King's Return

Note:

Đảm bảo rằng bạn đã mở menu huấn luyện quân đội, được thu nhỏ trong trò chơi trong thành phố (chúng tôi sẽ cố gắng thu nhỏ cho bạn), doanh trại bạn muốn hiển thị rõ ràng và ở giữa màn hình để có hiệu suất tốt nhất.

Mở menu tàu!!! Nó sẽ xử lý các vấn đề wifi màu đỏ.