Hướng dẫn Quay Chíp Trong Evony (Wheel of Fortune)

Giới thiệu

Chế độ Wheel of Fortune là một cách tuyệt vời để loại bỏ những token thừa mà bạn nhận được từ Hydras, v.v. Và nhận được sức chịu đựng, đá quý và hơn thế nữa!

Cách sử dụng

Hãy làm theo các bước dưới đây để hiểu và tận dụng chế độ này.

bandicam 2022 05 03 09 50 27 248 Auto Evony - Bot Evony - Evony Smart Bot - ESB TKR - The King's Return

Điều kiện tiên quyết

Bạn PHẢI mở giao diện bánh xe trước khi bắt đầu bên trong game của bạn!

bandicam 2022 05 03 09 50 45 745 Auto Evony - Bot Evony - Evony Smart Bot - ESB TKR - The King's Return

Chế độ

Chọn chế độ Quay Chip tại đây.

image 5 Auto Evony - Bot Evony - Evony Smart Bot - ESB TKR - The King's Return

Bấm bắt đầu và tận hưởng 🙂

Thông tin thêm

Chế độ khá đơn giản, mở giao diện bánh xe may mắn lên. Thưởng thức!

Comments are closed.