image Auto Evony - Bot Evony - Evony Smart Bot - ESB TKR - The King's Return

Bước 1 : Mở CH Play tìm “game play”.

image 1 Auto Evony - Bot Evony - Evony Smart Bot - ESB TKR - The King's Return

Bước 2: Update google play games và mở nó sau khi hoàn thành.

Bước 3 Bấm vào góc trái trên có thông báo ⚠️ update dich vụ của google play

Bước 4: Chọn update dich vụ của google play

image 2 Auto Evony - Bot Evony - Evony Smart Bot - ESB TKR - The King's Return

Bước 5: Mở game và đổi tài khoản bình thường.

2 thoughts on “Hướng dẫn fix lỗi không liên kết được tài khoản google.

  1. Minh Tuấn says:

    Cảm ơn add ! tôi đã làm như hướng dẫn, nhưng tôi vẫn bị lỗi đó khi đăng nhập chuyển khoản địa chỉ goodgle trên điện thoại của tôi. Nhờ add hướng dẫn thêm.

Comments are closed.