Cách sử dụng Auto Game Evony ESB-TKR

Trong hướng dẫn này, tôi dạy bạn cách sử dụng bot. Xin vui lòng không vội vàng thông qua điều này. Trải nghiệm Evony được cải thiện của bạn bắt đầu ở đây!

AUTO EVONY – BOT EVONY – Evony Smart Bot – ESB-TKR

Tải auto game evony : https://auto.evonyvn.com/download-auto-evony-esb-tkr

Nếu bạn chưa đăng nhập được vui lòng liên hệ tại đây:

Bước 1 : Đăng nhập tài khoản do Admin cung cấp.

screenshot 1652432703 Auto Evony - Bot Evony - Evony Smart Bot - ESB TKR - The King's Return

Bước 2 : Nhập cổng giả lập

image 7 Auto Evony - Bot Evony - Evony Smart Bot - ESB TKR - The King's Return

Nhập cổng giả lập BLUESTACKS (540p) / MEMU / NOX / LD Player

– Giả lập BlueStack luôn mặc định cổng (Port) đầu tiên là 5555 và cổng giả lập tiếp theo + 10
Ví du : 5555, 5565, 5575, …..
– Giả lập MEMU luôn mặc định cổng Port đầu tiên là 21503
Và cổng giả lập tiếp theo + 10
Ví du : 21503, 21513, 21523, …..

Xem hướng dẫn cài đặt giả lập tại đây.

Nhớ số của bạn khi bạn bật ADB? Vui lòng nhập số của bạn ở đó dưới cổng trình giả lập. Bạn PHẢI nhập nó!
Trong Chế độ – Kể từ 2.0.2, có 7 chế độ:

  1. Join Rally : Chế độ tự tham gia biểu tình BOSS: Chế độ này sẽ tham gia các cuộc biểu tình cho bạn. Điều này sẽ chỉ tham gia các cuộc biểu tình dưới 5 phút, chỉ dành cho quái vật trùm và chỉ khi bạn có thời gian hành quân thích hợp đến cuộc biểu tình đó.
  2. Farming : Chế độ tự gửi quân thu thập RSS: Chế độ này sẽ trang trại cho bạn! Nó sẽ gửi đến các ô mà bạn chỉ định và mức cụ thể mà bạn yêu cầu.
  3. Auto Setter : Tự thiết lập cuộc biểu tình BOSS. là một chế độ tuyệt vời sẽ tự động thiết lập các ông chủ cho bạn. Điều này PHẢI làm việc với công cụ tìm ông chủ.
  4. Monster Attack : Tấn công quái thường. Solo tấn công quái vật thông thường, không phải trùm, trên bản đồ.
  5. Boss Finder : Tìm kiếm Boss Trùm. Đánh dấu các con trùm cho bạn. Một công cụ tuyệt vời để giúp bạn tập hợp.
  6. Wheel of Fortune: Tự quay chíp. Điều này sẽ quay bánh xe cho bạn. Bạn phải mở menu bánh xe.
  7. Black Market : Mua đồ chợ đen.: Điều này sẽ làm chợ đen cho bạn. Bạn phải mở menu chợ đen.
  8. Patrol : Mua đồ tuần tra.: Điều này sẽ tuần tra các vật phẩm có giá trị cho bạn. Bạn phải mở menu tuần tra.

Bây giờ hãy đi đến một trong các hướng dẫn bên dưới để bắt đầu!

Xem các hướng dẫn khác tại đây.

Liên Hệ :